ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิศึกษาการุณย์เพื่อสร้างบุญบารมี โดยร่วมสมทบทุนในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยพุทธมณฑล สาย 2 บัญชีเงินออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 981-0-13672-2

ขอเชิญร่วมสร้างธรรมทานด้วยกันสพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

ตัวอย่างด้านบนเป็นตัวอย่างที่วิทยากร ซึ่งในครั้งนี้คือผมเอง ไปสอนธรรมปฏิบัติให้กับเด็กนักเรียน 

มูลนิธิศึกษาการุณย์จะส่งคนไปสอนวิชาธรรมกายให้กับพุทธศาสนิกชนทุกชนชั้น ทุกหมู่เหล่า เป็นประจำทุกเดือน

ในการให้ธรรมะเป็นทานนี้ เป็นการสร้างบุญบารมีที่ดีที่สุด  เป็นการใช้เงินในการสร้างบารมีที่คุ้มค่าที่สุด  โดยไม่มีข้อเสียใดๆ เลย

โดยปกติแล้ว วิทยากรของมูลนิธิศึกษาการุณย์จะออกค่าใช้จ่ายในการไปสอนปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง

การออกไปสอนด้วยทุนทรัพย์ออกตัวเองนั้น วิทยากรผู้สอนจะได้บารมีสูงสุด เพราะ ลงทุนทุกอย่างด้วยตัวของวิทยากรเอง

อย่างไรก็ดี  หลวงพ่อวัดปากน้ำมีคำสั่งให้พวกเราไปสอนให้ทั่วประเทศและทั่วโลก  การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้น จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก

มูลนิธิศึกษาการุณย์จึงบอกบุญเพื่อสร้างธรรมเป็นทานดังกล่าว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มีโอกาสร่วมสร้างธรรมเป็นทานอันยิ่งใหญ่นี้

ท่านที่ต้องการจะร่วมสร้างบุญบารมี โปรดร่วมสมทบทุนในบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยพุทธมณฑล สาย 2
บัญชีเงินออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 981-0-13672-2

หรือธนาณัติไปที่ที่มูลนิธิศึกษาการุณย์ คือ

ที่อยู่คือ

ผ.อ. จำลอง ศรีศิริ
151/101 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ปิ่นเกล้า
ถนนบางแวก
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

เมื่อได้ทำบุญไปแล้ว โปรดแจ้งจำนวนเงินและรายชื่อของผู้บริจาคไปที่โทรศัพท์/อีเมล์ด้านล่างนี้

มือถือ 081-9164877  บ้าน 02-8872276  s.chamlong@hotmail.com  

ถ้าเป็นไปได้ โปรดส่งรูปภาพของผู้บริจาคและ/หรือผู้ที่ต้องการให้อุทิศส่วนบุญไปให้ เพราะ ในทางวิชาธรรมกายเราสามารถอุทิศส่วนบุญไปให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้โดยตรง


ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ล่วงหน้า
1 ความคิดเห็น: