บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

ขอเชิญร่วมสร้างธรรมทานด้วยกันสพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

ตัวอย่างด้านบนเป็นตัวอย่างที่วิทยากร ซึ่งในครั้งนี้คือผมเอง ไปสอนธรรมปฏิบัติให้กับเด็กนักเรียน 

มูลนิธิการุณย์ต้นปราบจะส่งคนไปสอนวิชาธรรมกายให้กับพุทธศาสนิกชนทุกชนชั้น ทุกหมู่เหล่า เป็นประจำทุกเดือน

ในการให้ธรรมะเป็นทานนี้ เป็นการสร้างบุญบารมีที่ดีที่สุด  เป็นการใช้เงินในการสร้างบารมีที่คุ้มค่าที่สุด  โดยไม่มีข้อเสียใดๆ เลย

โดยปกติแล้ว วิทยากรของมูลนิธิการุณย์ต้นปราบจะออกค่าใช้จ่ายในการไปสอนปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง

การออกไปสอนด้วยทุนทรัพย์ออกตัวเองนั้น วิทยากรผู้สอนจะได้บารมีสูงสุด เพราะ ลงทุนทุกอย่างด้วยตัวของวิทยากรเอง

อย่างไรก็ดี  หลวงพ่อวัดปากน้ำมีคำสั่งให้พวกเราไปสอนให้ทั่วประเทศและทั่วโลก  การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้น จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก

มูลนิธิการุณย์ต้นปราบจึงบอกบุญเพื่อสร้างธรรมเป็นทานดังกล่าว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มีโอกาสร่วมสร้างธรรมเป็นทานอันยิ่งใหญ่นี้

ท่านที่ต้องการจะร่วมสร้างบุญบารมี โปรดร่วมสมทบทุนในบัญชี

ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ล่วงหน้า
2 ความคิดเห็น: