ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิศึกษาการุณย์เพื่อสร้างบุญบารมี โดยร่วมสมทบทุนในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยพุทธมณฑล สาย 2 บัญชีเงินออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 981-0-13672-2

ขอเชิญปฏิบัติธรรมเพื่อ "สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ"


ขอเชิญเข้าอบรมการปฏิบัติธรรมตามสายวิชาธรรมกาย เพื่อ "เสริมดวง-สะเดาะเคราะห์-ต่ออายุ"โดยมูลนิธิศึกษาการุณย์ ในวันอาทิตย์

ณ บริเวณอุโบสถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

การเสริมดวง

ในการจะสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุด้วยวิชาธรรมกายนั้น จะต้องเข้าใจเรื่อง “ดวง” หรือ “การเสริมดวง” เสียก่อน จึงต้องนำหัวข้อนี้ มาเป็นหัวข้อเริ่มต้น

คนทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์จะมี “ดวงธรรม” อยู่ที่บริเวณในท้องของตนเอง อยู่เหนือระดับสะดือของตัวเอง ประมาณ 2 นิ้วมือ

ดวงธรรมดวงนี้ จะโตประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่  ไม่ว่าจะเห็นดวงนี้หรือไม่เห็นก็ตาม  ในการฝึกวิชาธรรมกายนั้น เมื่อเห็นคราวแรก ก็จะเห็นขนาดเท่านี้

เมื่อฝึกวิชาธรรมกายจนกระทั่งเห็นดวงปฐมมรรค เห็นดวงธรรมของตัวเอง และฝึกวิชาในระดับที่สูงขึ้น

ดวงธรรมของเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ  ยิ่งโตก็ยิ่งมีบุญบารมีมากขึ้น  นี่คือ “ การเสริมดวง”  ตามหลักของวิชาธรรมกาย

การสะเดาะเคราะห์

“เคราะห์หามยามร้าย” กับมนุษย์เป็นของคู่กัน  ไม่มีใครที่ไม่มีเคราะห์  บางคนมีเคราะห์ซ้ำซาก แบบผีซ้ำด้ำพลอยก็มีให้มาก

เมื่อรู้ว่าตัวเองมีเคราะห์ คนไทยก็มักจะไปสะเดาะเคราะห์กัน  วิธีการสะเดาะเคราะห์ก็มีหลากหลาย และหลายกลุ่มหลายพวกก็มีอาชีพเลี้ยงตัวอยู่ได้ก็เพราะรับสะเดาะเคราะห์ให้กับคนนี่แหละ

ขอยกตัวอย่างการสะเดาะเคราะห์ดังนี้
1. ถือศีล 5
2. การถือศีล 8
3. กินเจ
4. ไหว้พระและถวายดอกไม้ ธูปเทียน
5. ถวายน้ำมันตะเกียง
6. ถวายสังฆทาน
7. ไหว้พระ ไหว้บูชาเทพต่างๆ
8. ทำบุญปล่อยสัตว์
9. ทำบุญ ให้ทาน
10. ทำทานแก่คนยากไร้
11. ทำบุญโลงศพ
12. พิมพ์หนังสือธรรมะแจก
13. บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ
14. ซื้อข้าวสารถวายวัด เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า
15. การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่น

ในทางวิชาธรรมกายนั้น เมื่อเรามีเคราะห์ ดวงธรรมของเรา ซึ่งปกติจะขาวใสผุดผ่องนั้น จะมี “สีดำ” ซึ่งเป็น “เคราะห์ในส่วนละเอียด” เขามาปะปน ทำให้ดวงใสหมองคล้ำ

ถ้าหมองคล้ำมาก ก็เคราะห์มาก  ถ้าหมองคล้ำน้อยก็เคราะห์น้อย

เมื่อเราฝึกวิชาธรรมกาย จะทำให้เคราะห์ร้ายหรือกรรมเก่าหมดไป  ถ้าเราฝึกวิชา 18 กายได้ กรรมเก่าทั้งหมดที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตชาติ ก็หมดไปเลย ยกเลิกกรรมเก่าทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นกรรมทำแท้งลูก กรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด่าพระ ด่าพ่อ ด่าแม่ ตีหัวหมา ด่าแม่คนจีน ฯลฯ รับรองหมด ไม่มีกรรมต่อกันอีก

การสะเดาะเคราะห์ด้วยวิชาธรรมกาย จึงเป็นการสะเดาะเคราะห์ที่ได้ผลเร็ว มีคุณภาพ และไม่ต้องไปเสียเงินให้กับที่ปรึกษาด้วย

บางคนสะเดาะเคราะห์จนหมดเนื้อหมดตัวก็เคยมีให้เห็นมาแล้ว

การต่ออายุ

คนเราเกิดมาแล้ว นอกจากจะทุกข์โศกมีโรคมีภัย มีเคราะห์แล้ว สุดท้ายก็ต้องตายกันทุกคน ไม่มีใครรอดไปได้

เท่าที่ศึกษาศาสนาพุทธมาหลายสิบปี  ยังไม่มีใครอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับการตายได้อย่างครอบคลุม ได้อย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำแม้แต่คนเดียว

โดยส่วนมากก็บอกว่า “หมดอายุไข” ทางแพทย์ก็บอกว่า หยุดหายใจกับสมองหยุดทำงาน

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือ “การตายแล้วฟื้น”  ไม่มีใครอธิบายได้อย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่า คนเราจะตายก็ต่อเมื่อ “หัวต่อ” ระหว่างกายมนุษย์กับกายทิพย์นั้น ขาดจากกัน

“หัวต่อ” ที่ว่านั้น เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ก็ดังเช่น กระดูกสะบ้าหัวเข่ากับชุดของเอ็น ที่เชื่อมระหว่างขาท่อนบนกับท่อนล่าง


ถ้ากระดูกสะบ้าหัวเข่ากับชุดของเอ็นเสียหาย ไม่ทำหน้าที่ ขาขาท่อนบนกับขาท่อนล่างก็ต้องแยกออกจากกัน

ในเรื่องการตายแล้วฟื้นนั้น  ในทางวิชาธรรมกายคนตายนั้น ตายไปแล้วจริงๆ ไม่ใช่สลบไป  หัวใจหยุดทำงานและสมองก็หยุดทำงานจริงๆ แต่หัวต่อระหว่างกายมนุษย์กับกายทิพย์ยังไม่หลุดจากกัน

คนตายจึงมีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้

ตรงนี้ขอวิพากษ์วิจารณ์คนสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วฟื้นมักจะหาคำอธิบายให้กับเรื่องทำนองนี้ว่า “คนที่ว่าตายนั้น เพียงสลบไป”

คนที่พูดทำนองนั้น มักจะเป็นคนโง่เสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะ ในสังคมไทยนั้น ถึงไม่ได้เรียนแพทย์กันมา แต่สังคมไทยในแต่ละหมู่บ้านก็เห็นคนตาย คนสลบกันมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน

สังคมไทยแยกแยะได้ว่า คนไหนสลบไป คนไหนตายไปแล้ว มีกรรมวิธีในการตรวจสอบมากมาย  ผมถึงมั่นใจที่จะกล่าวได้ว่า พวกนั้น โง่มากกว่าฉลาด

กลับมาเข้าเรื่องการต่ออายุ  การฝึกวิชาธรรมกายนั้น นอกจากจะ “เสริมดวง” ของคนเอง ด้วยการเห็นดวงธรรมแล้ว 

ดวงธรรมของท่านจะใสขึ้น ทำให้ “เคราะห์” ที่เป็นเงาดำหายไป  เคราะห์กรรมหยาบๆ ที่ส่งผลกับกายมนุษย์ก็จะหายไปด้วย

การฝึกวิชาธรรมกายเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างมหาศาล  ทำให้ “หัวต่อ” ระหว่างกายมนุษย์กับกายทิพย์แข็งแรงขึ้น จึงเป็นการต่ออายุให้กับผู้ฝึกอีกด้วย

ในการฝึกวิชาธรรมกายเพื่อ "สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ" นั้น ในบางอาทิตย์ วิทยากรไม่สามารถมาบริการให้ได้ เนื่องจากต้องไปร่วมพิธี “ถวายอาหารทะเล” ที่จังหวัดจันทบุรี

ท่านที่สนใจที่จะ "สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ" โปรดติดต่อเพื่อนัดเวลาและสถานที่ปฏิบัติกับ

คุณป๋วย ผู้ประสานงานโครงการอบรม    081-8377343


9 ความคิดเห็น:

 1. อนุโมทนาบุญ อนุโมทนาบุญ อนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ
 2. หากอยากทราบข้อมูลธรรมกายที่แท้จริงควรไปศึกษาและเรียนรู้กับท่านใดดีคะ และก็ควรไปศึกษาที่ไหน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณถามจริงๆ หรือถามเล่นๆ ...

   ผมคิดว่า ข้อมูลในบทความนี้ ก็ชัดเจนแล้วนะ

   ลบ
 3. ที่ ด็อกฯ กล่าวไว้ข้างต้นที่ว่า:
  "ถ้าเราฝึกวิชา 18 กายได้ กรรมเก่าทั้งหมดที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตชาติ ก็หมดไปเลย ยกเลิกกรรมเก่าทั้งหมด"
  คุณลุงฯ เคยพูดให้ฟังแบบนั้นเลยรึครับ? ถึงขนาดนั้นเลยรึครับ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่... คุณลุงเป็นคนพูด

   ที่คุณสงสัยนั้น ผมมีคำอธิบายอย่างนี้

   คุณลองคิดดูว่า คนที่มันทำความระยำตำบอน ทำความเลวมาตลอด มันจะมาฝึกวิชาธรรมกายได้หรือเปล่า คนพวกนั้น มันด่าวิชาธรรมกายไปก่อนแล้ว

   ดังนั้น คนที่จะเข้าข่ายดังกล่าว ก็ต้องมีกรรมเก่าที่ลดลงไปในระดับหนึ่งแล้ว

   ที่ลุงพูดเป็นไปตามหลักการ ตามทฤษฎี ในทางปฏิบัตินั้น คนที่จะเข้ามาสู่วิชาธรรมกาย เขาจะต้องมีบารมีมากพอสมควร กรรมเก่าลดลงไปมากพอสมควรแล้ว

   ลบ
 4. คือแบบนี้ครับ ด็อกฯ
  เหตุที่ผมสงสัยในข้อนี้ แม้ ด็อกฯ จะบอกว่า ฟังข้อมูลนั้นมา จากปากของคุณลุงฯ จริงๆ ก็ตาม เหตุเพราะ...
  -ผมอ่านพุทธประวัติ ในหลายๆช่วงพระชนม์ชีพ ของพระองค์
  -อ่านประวัติ ของพระอรหันต์ (เป็นต้น พระมหาโมคคัลลานะ)
  พบว่า ต่างก็ยังหนีกรรมเก่า(บุพกรรมฝ่ายเลว)ไม่ได้เลยครับ
  ??เป็นต้นว่า ส่วนของพระพุทธเจ้าของเรานั้น
  1. พระองค์ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงจากภูเขา จนทำให้พระบาทห้อพระโลหิต เพราะกรรมที่หลายพระชาติก่อน พระองค์เคยกลิ้งหินมาทับบดน้องชาย
  2. พระองค์ทรงกระหายน้ำ แต่ก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาจากพระอานนท์ ก็เนื่องจากในอดีตที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นเด็กเลี้ยงโค ห้ามโคไม่ให้ดื่มน้ำขุ่น ได้ไล่โคไปดื่มน้ำที่อื่น กรรมเพียงเล็กๆ แค่นั้น ยังตามส่งผลให้พระองค์ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนา
  ??เป็นต้นว่า ส่วนของ พระมหาโมคคัลลานะ
  1. ท่านโดนชาวบ้านตามทุบตีจนต้องปรินิพพาน เพราะหลายชาติก่อนของท่าน เคยทุบตีพ่อแม่ของท่านจนตาย

  ไม่แน่ใจว่า ด็อกฯ สามารถคลายข้อสงสัยของผมได้หรือไม่? รบกวนด้วยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ง่ายมาก... คุณไม่ต้องเชื่อผม... จบข่าว

   ลบ
  2. โอ! ด็อกฯ ครับ
   ผมหาเรื่อง ด็อกฯ ตรงไหนนี่
   ไหง ตอบผมแบบนี้ เหอๆๆ (ไม่ถามแล้วก็ได้ครับ เหอๆๆ)

   ลบ
  3. ผมไม่ได้กวนตีน ถ้าผมกวนตีนจะยิ่งกว่านี้ คุณต้องเลือกเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่งั้นคุณจะประสาทแดกอย่างนี้ไปอีกนาน

   ลบ